Last update was 1 week ago

sapling.com.vn

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Công ty TNHH Tư vấn và Giải pháp công nghệ Sapling

Tags: công tnhh vấn giải pháp nghệ Sapling moved permanently

SEO Information

Index Info For: sapling.com.vn

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 112.78.1.13

Server name: Microsoft-IIS/7.5

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 67

City: Truong Dinh

Latitude: 9.9167003631592

Longitude: 106.13330078125

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
sapling.com.vn IN A 3600 ip: 112.78.1.13
sapling.com.vn IN NS 3600 target: ns1.zonedns.vn
sapling.com.vn IN NS 3600 target: ns2.zonedns.vn
sapling.com.vn IN NS 3600 target: ns3.zonedns.vn
sapling.com.vn IN SOA 3600 mname: ns1.zonedns.vn
rname: root.sapling.com.vn
serial: 2018030501
refresh: 1200
retry: 600
expire: 1209600
minimum-ttl: 3600
sapling.com.vn IN MX 3600 pri: 20
target: ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
sapling.com.vn IN MX 3600 pri: 20
target: ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
sapling.com.vn IN MX 3600 pri: 30
target: ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM
sapling.com.vn IN MX 3600 pri: 30
target: ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM
sapling.com.vn IN MX 3600 pri: 10
target: ASPMX.L.GOOGLE.COM

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: WordPress, jQuery, GoogleFontApi

Keyword density

# keyword count density %
1 công 15 2.74
2 sapling 11 2.01
3 giải 10 1.83
4 pháp 8 1.46
5 hàng 8 1.46
6 sản 6 1.1
7 khách 6 1.1
8 nghệ 6 1.1
9 phẩm 5 0.91
10 dịch 5 0.91
11 điện 5 0.91
12 tính 5 0.91
13 tác 5 0.91
14 mang 5 0.91
15 dụng 5 0.91
16 vấn 4 0.73
17 thành 4 0.73
18 học 4 0.73
19 đối 4 0.73
20 tin 4 0.73
21 của 3 0.55